El Català escrit 2 (Materials Educatius - Català Per A Adults - Tornaveu) por Carme Vilà

July 22, 2019

El Català escrit 2 (Materials Educatius - Català Per A Adults - Tornaveu) por Carme Vilà

Titulo del libro: El Català escrit 2 (Materials Educatius - Català Per A Adults - Tornaveu)

Autor: Carme Vilà

Fecha de lanzamiento: April 2, 2015

Número de páginas: 304 páginas

ISBN: 8448935608

Editor: BARCANOVA

Obtenga el libro de El Català escrit 2 (Materials Educatius - Català Per A Adults - Tornaveu) de Carme Vilà en formato PDF o EPUB. Puedes leer cualquier libro en línea o guardarlo en tus dispositivos. Cualquier libro está disponible para descargar sin necesidad de gastar dinero.

El català escrit 2 -continuació natural d ' El català escrit-
és una eina indispensable per a adquirir definitivament els
coneixements normatius de nivell superior, aclarir possibles
vacil·lacions i corregir errors no detectats abans.
Hi trobareu...
. Els procediments que us permetran consolidar el nivell
superior de català explicats de forma concisa i distribuïts
en aquestes parts: aspectes formals; ortografia; morfologia
i sintaxi; lèxic i semàntica, i aspectes textuals.
. La resolució dels dubtes més freqüents en aquest nivell.
. Activitats per a practicar els coneixements adquirits.
. El solucionari de totes les activitats.
S'adreça a...
. Estudiants de batxillerat o adults que assisteixen a classes
presencials.
. Estudiants universitaris, llicenciats o graduats, funcionaris
públics o opositors que es preparen de manera autodidàctica
per a l ' examen del nivell C2.
. Qualsevol persona que vol aconseguir un nivell superior
de català bé en l ' àmbit professional, com ara periodistes o
gestors de comunicació social, bé en l ' àmbit personal.